• Presidenta: Dª Ana Mª Lorenzo Gracía
  • Vicepresidente: D. Nelson Regueiro
  • Secretaria :D ª  María del Carmen Fernández Salgueiro
  • Prosecretaria: Dª María Isabel Calderón
  • Tesorera: Dª Sara González
  • Protesorera: Dª Libia González
  • Secretaria actas: Dª  Carmen González 
  • Secretario prensa: D. José Otero
  • Bibliotecario: D. José Martínez Graña